Samooskrbna

vrtičkarska zadruga

V okviru zadruge je načrtovanih veliko aktivnosti, za katere pa potrebujemo ustrezno infrastrukturo: objekte, komunalno opremljenost, ureditev posestva, …

V nadaljevanju predstavljamo plane in načrte za ureditev infrastrukture po vrstnem redu, kakor so v planu izvajanja in sicer:


Centralni objekt za izvajanje vrtnarskih in drugih aktivnosti


Objekt, sestavljen iz dveh delov. Prvi del bo delovno družabni prostor s kuhinjo, jedilnico in sanitarijami. Pred vhodom je planirana delno pokrita terasa. V mansardi ali v zadnjem delu mini sobica ali dve, s posteljo in pisalno mizo - za zasebna opravila ali za prespati. Torej večnamenski prostor za člane, članice in goste za namen izvajanja manjših opravil, priprave hrane, druženja, kot jedilnica, ali za druge namene.


Sanitarije:

Za potrebe pranja (perila, posode, …) ter umivanja in tuširanja bomo uporabljali meteorno vodo. Uporabljena voda se bo stekala v mlako s trstičjem, s funkcijo čiščenja umazane vode. To vodo bomo nato uporabljali za zalivanje. Iz tega razloga bo dovoljeno uporabljati samo naravne detergente, oziroma za pranje perila pralne kroglice, ali podobna okoljsko neoporečna sredstva.


Planiramo suhi WC. Torej brez izplakovanja fekalij z vodo v kanalizacijo ali greznico. Fekalije želimo kompostirati po permakulturnem načinu. To bo testni način, metoda stranišča, ki ga imamo v načrtu izpopolnjevati do te mere, da bo higiensko in za uporabo primerljiv s klasičnimi stranišči. Želimo si, da bi dosegli tako visok nivo uporabniške izkušnje, da bi stranišče postalo vzorčni primer vgradnje suhih stranišč v bivalne prostore. To je naš cilj iz razloga, ker menimo, da je onesnaževanje okolja, predvsem podtalnice, potokov in rek z lastnimi fekalijami dolgoročno nevzdržno. Sedanji način onesnaževanja voda s fekalijami in nato njihovo čiščenje ni smiselno, niti učinkovito.


Drugi del prostora bo delovno - skladiščni. Priročna delavnica, več skladiščnih prostorov, različno urejenih, za različne namene. Ta del bo zasnovan tako, da se bo dal razširiti oziroma podaljševati glede na potrebe in širitev dejavnosti.


Studenec z vodnim vrtom in bazenom


Na posestvu studenec že obstaja, a je v slabem stanju in delno zasut. Želimo ga obnoviti in urediti. Predstavljal bo centralni vodni vir za potrebe vrtnarskih in drugih dejavnosti.

Nekaj korakov od studenca bomo naredili izkop za bazen, ter utrdili stene. V bazen se bodo stekale meteorne vode iz brežin in streh. Služil bo kot izvor vode za zalivanje / namakanje in plavanje. Zaenkrat bo zgolj kot naravno jezero, kasneje pa lahko po želji uredimo tudi črpalke in filtre za bazene. Pred bazenom bo manjši in plitvejši vodni vrt z okrasnimi vodnimi rastlinami. Služil bo za okras in kot vodni biotop za številne vodne živali, saj so le - te izjemno koristne pri naravnem vrtnarjenju.

V kasnejši fazi je predvideno (za ta del še ni izvedbeno - finančnega načrta), da bodo iz bazena speljane cevi v rezervoarje vode na vrhu hriba. S črpalko bomo črpali vodo v hrib, da bomo na tak način imeli ustrezen pritisk vode za hišno uporabo in za namakalne sisteme.


Prostor za kampiranje


Za centralnim objektom, ob gozdu, bomo uredili parcele za kampiranje. Članice, člani oziroma družine s prijatelji bodo lahko občasno ali čez poletje kampirali in tako preživljali prosti čas ali dopust.


Čebelnjak


Na posestvu želimo imeti čebele. Ne v komercialne namene, za pridelavo medu, ampak z namenom, da čebelam ponudimo optimalne pogoje za opravljanje njihovega poslanstva - opraševanja. Verjamemo, da bodo čebele razvile boljšo odpornost, če bodo čez zimo imele na voljo za njih primerno hrano - med.

Dovoljeno bo odvzeti le manjšo količino medu, morda do 10 ali 20% za zdravstvene namene. V zameno, da bomo lepo skrbeli za njih.

Osebo, ki bi bila odgovorna za čebele in skrbela za njih sicer še iščemo.


Valilnice, krmilnice, hotel za čebele, skalnjak, ….


Na območju posesti želimo skrbeti za divje živali vseh vrst in jih z različnimi ukrepi tudi privabiti k nam: tako, da jim bomo postavljali bivališča, valilnice, krmilnice in njim primerne biotope. Hišice za ježke, ptičje hišice različnih velikosti, valilnice za ptice, “hoteli” za divje čebele, skalnjaki, mlake,…

Osebe ali več oseb, ki bi skrbele za to področje biodiverzitete še nimamo.


Večstanovanjski objekt s poslovnimi ter skupnimi družabnimi prostori v pritličju


Objekt s stanovanji in apartmaji za članice in člane oziroma njihove družine, za namen bivanja ali kot vikend. Poslovni prostori so mišljeni predvsem za opravljanje dejavnosti naravnega zdravilstva in zobozdravstva, izjemoma tudi za kakšno drugo poslovno dejavnost, ki je povezana z dejavnostjo zadruge. Na primer video studio. Namen zdravstvenih dejavnosti je samooskrba tudi na področju zdravilstva.

Način gradnje smo podrobno opisali TUKAJ.

Izvedbenega načrta še ni, ker je velikost objekta odvisna od števila zainteresiranih in njihovih želja. Je pa na voljo parcela na eni od najlepših lokacij posesti, ki bo predvidoma kmalu postala zazidljiva.

Stanovanja in poslovni prostori bodo lastniški. Investitorji bodo torej posamezni člani in članice zadruge, le parcelo prispeva zadruga. V sklopu objekta bo obstajalo nekaj skupnih prostorov, ki pa bodo v skupni lasti vseh investitorjev. Na voljo pa bodo po dogovoru in ob vnaprejšnji rezervaciji, za uporabo tudi zadrugi, torej vsem članom in članicam.


Klet in skladišče, ki bo hkrati zaklonišče


Načrtujemo klet v dveh nivojih. Spodnji del bo bolj zemljanka z več prekati. Zgornji del bo tak, da bodo prostori zračni in suhi, nekateri deli bolje, drugi deli slabše izolirani. Ker potrebujemo različne pogoje za dolgotrajno skladiščenje pridelkov čez zimo. Za gomolje na primer, potrebujemo drugačne pogoje kot na primer za buče, spet drugačno klimo pa za čebulo ali česen, lesene kašče z žitom pa spet potrebujejo svoj prostor. Poseben prostor pa načrtujemo za hrambo semen.


Del skladišča bo namenjenega tudi drugim strateško pomembnim zalogam. Nafta za traktor in generator ter druge energente, sanitetni material in naravna zdravila, kot na primer soda bikarbona, domači preparati,...

Želimo imeti tudi zalogo živil z daljšim rokom trajanja (sol, olja, konzervirana hrana, …) in sicer po sistemu sprotne uporabe: to pomeni, da imamo zalogo trajnih živil za najmanj eno leto in jih uporabljamo na način, da za sprotno uporabo vzamemo tista starejšega datuma, novo nabavljena pa gredo na konec vrste. Tako ničesar ne zavržemo zaradi poteka roka uporabe.


Zgornji del skladišča bo namenjen tudi ročnim strojem in pripomočkom za pripravo hrane v izrednih razmerah (ročni mlin na kamne, …).


Ker želimo, da klet in skladišče hkrati služita kot zaklonišče, bo objekt iz železobetona. Z zunanjimi in notranjimi prekati. Notranji prekati bi naj bili zrakotesni in z varnostnim zračenjem. Torej urejeni po standardih za zaklonišča.


To je objekt, ki ga vsekakor želimo imeti, čeprav načrta zanj še nimamo. Zaenkrat je le določen prostor zanj, ki pa že ima status zazidljive parcele. Finančni viri so delno planirani, višina investicije še ni znana.


Varovana stanovanja za starejše s prostorom za varstvo otrok


Več o projektu za katerega bi potrebovali omenjene prostore, si lahko ogledate TUKAJ.

Zanj še nimamo določene lokacije, niti načrta, ne izvedbenega, ne časovnega, niti opredeljenih finančnih virov. Gre za projekt, ki je v načrtu za prihodnost in bo uresničen v primeru, če najdemo načine in vire za njegovo realizacijo.

Stran ne uporablja piškotkov. Več …        GDPR ter Varnost in zasebnost      Kontakt

Na prvo stran