Stanovanja in domovi za starejše


V sklopu stanovanjske zadruge ali v neposredni bližini se  v naslednji fazi projekta na enak način ali po sistemu vlagateljev zgradi tudi sklop varovanih stanovanj za starejše. Ne nujno, a želeno je, da bi v teh domovih bivali starši oz. svojci lastnikov/stanovalcev zadruge. Na tak način bi negovali in gojili družinske vezi ter ohranjali medgeneracijske stike. Iz tega razloga bi tak dom starejših imel tudi ustrezne prostore za otroke. Zato, da bi lahko občasno starejši popazili tudi na svoje vnuke, da lahko starši gredo po opravkih ali imajo nekaj časa zase.

Starejši bi pomagali drug drugemu (tisti še bolj pri močeh kakšnim, ki potrebujejo malo pomoči), ter po želji sodelovali pri različnih opravilih in nalogah:


Cilj tovrstnih domov je možnost aktivne socialne vključitve starejših. Tako starejši niso odrinjeni na rob, ampak lahko s svojim znanjem in izkušnjami v širši skupnosti zasedejo mesto, ki si ga zaslužijo. Da se lahko vsak od nas, tudi če je že nekoliko starejši, še vedno počuti koristnega in pomembnega.

Na tak način lahko starejšim pomagajo tudi njihovi otroci oziroma sorodniki, v kolikor le-ti kakšno pomoč potrebujejo. Ali pa se občasno zgolj obiščejo.


Finančno: bivanje v domovih je lahko financirano na več načinov:Varstvo otrok v sklopu zadruge


V sklopu zadruge, v neposredni bližini ali v sklopu doma za starejše je planiran tudi otroški vrtec. Sicer klasičen, vendar razširjen za občasno celodnevno varstvo, tudi za večje otroke. Kot pomoč so vključeni tisti prebivalci doma za starejše, ki bi jih takšna pomoč veselila. Ker, glede na usmeritev in strategijo zadruge, bi bili med temi otroci najbrž tudi njihovi vnuki ali pravnuki. Pod strokovnim vodstvom usposobljenih vzgojiteljev in/ali vzgojiteljic bi lahko starejši sodelovali pri rednem varovanju otrok. Predvsem pa bi organizirali občasno varstvo otrok vseh starosti in ob katerem koli času, kadar bi starši potrebovali varstvo.


Poslovni prostori


Po sistemu vlagateljev (glej spodaj točko Financiranje) se lahko v sklopu zadruge izgradi tudi poslovni objekt s prostori za trgovske in storitvene dejavnosti, ki jih člani zadruge potrebujejo. Enako kot pri stanovanjih, se 15% nameni za skupne prostore: v mansardi nad poslovnimi prostori se zato uredi skupni prostor, ki ga lahko člani zadruge uporabljajo kot klubski prostor ali v podobne namene.

Investitorji, ki bodo oddajali lokale v najem, odvedejo 25% najemnine zadrugi.


Vikend program za oddih in kot vir zaslužka


Podpiramo v Sloveniji zelo razširjeno tradicijo počitniških hišic. Podpiramo zamisel, da bi vikend z vrtom imela vsaka družina, sploh tiste iz mestnih okolij. Za oddih, rekreacijo, ter spremembo okolja in stik z naravo.

V sklopu zadruge ali v neposredni bližini je zato planiran tudi prostor za Vikend program. Vikend parcele z brunaricami ali mobilnimi hiškami. Tudi prostor za kampiranje. Vikendaši lahko koristijo skupne objekte in infrastrukturo zadruge, to je všteto že v nakupni ceni: 15% zneska je za skupne objekte in infrastrukturo.

Vikend program obsega več možnosti:Financiranje po sistemu individualnih vlagateljev


Počitniške hišice (ter na podoben način poslovni prostori) so lahko financirane po sistemu vlagateljev. Domači in tuji vlagatelji lahko vložijo finančna sredstva v izgradnjo posameznega počitniškega objekta ki se bo oddajal v turistične namene. Zraven ohranjanja vrednosti kapitala je njihov donos tudi:


Nepremičnino pa lahko seveda kadarkoli tudi prodajo po tržni ceni.


* Pri načinu financiranja preko vlagateljev, zadruga zadrži 25% izkupička od oddaje. To je zaslužek zadruge. Zadružniki/solastniki odločajo, v kakšne namene bodo porabili sredstva:


Kajti zadruga je že po zakonski definiciji »organizacija, ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov«.


Lastništvo - opcija


Vlagatelji, ki bodo gradili dodatne objekte v sklopu zadruge se lahko odločijo za obliko lastništva. Lahko so lastniki in člani zadruge, kot to velja za člane - lastnike stanovanj. Lahko pa vložijo delež v zadrugo in je lastnik objektov zadruga. Oni so pa lastniki deleža. Ko se morebiti odločijo za odprodajo nepremičnine, formalno ne prodajo nepremičnine, ampak svoj delež v zadrugi. Ta način je primeren za manjše vlagatelje, ki ne bodo financirali celotnega objekta, ampak samo en del. Na primer, vložili bodo 10 000 EUR. Na tak način je potem prodaja enostavnejša.


Vrtovi v sklopu zadruge in ekološko vrtnarjenje


Eden od naših nadaljnjih projektov je tudi “Samooskrba in prehranska varnost”. Zato je v sklopu zadruge v načrtu tudi nekaj prostora za večji vrt, kjer bi zainteresirani lahko vrtnarili na ekološki način. V začetku za svoje potrebe in zaradi druženja, v nadaljevanju pa tudi s ciljem zaslužiti kak dodaten evro.


Dolgoročna vizija: bivanje na zadružni način


Ker bivati pomeni več kot le nekje stanovati

Na prvo stran

Stran ne uporablja piškotkov. Več …        GDPR ter Varnost in zasebnost

Na vrh