Sodobne plus energijske hiše in stanovanja


Lastniško stanovanje ali hiša, kjer ni stroškov za ogrevanje in elektriko. Cilj je z zadružnim načinom gradnje doseči ceno pod 1000 EUR/m2, kljub energijski samooskrbnosti. Energija je 100% iz obnovljivih virov (sončni paneli). Izpustov v okolje zato ni, tudi posrednih ne (kot npr. pri klasičnem ogrevanju na elektriko, ker se skoraj polovica električne energije pridobi v termo elektrarnah).


Osnovna arhitektura: minimalizem


Hiške v velikosti stanovanja, glede na število oseb 40 - 90 m2 neto stanovanjske površine plus manjši ne-stanovanjski del z garažo.

V nadaljevanju projekta je planirana tudi večstanovanjska hiša z največ dvema etažama, v kateri bodo 4 različno velika stanovanja v eni etaži.

V sklopu zadruge planiramo tudi nekaj skupnih prostorov, ki jih bomo uporabljali vsi in bodo skupna last (skladišče in priročna hobi delavnica, ekološki vrt z rastlinjakom, …).Način gradnje


Hiše bodo grajene po sistemu »skoraj nič energijskih hiš«. Torej sodobna energetsko varčna hiša. Na strehi so nameščeni sončni paneli. S tem si zagotovimo brezplačno oskrbo z električno energijo ter ogrevanje (plača se le omrežnina).

Gradnja je klasična (ne montažna) zaradi doseganja nižje cene in večje možnosti za samo udeležbo pri določenih delih (in s tem spet znižanje cene).

Vgrajeni materiali so najkakovostnejši, sicer upoštevajoč tudi ceno, a pri tem se ne varčuje, ker se na dolgi rok ne izplača.


Dodatne zahteve pri gradnji so:

Konstrukcija mora biti visoko potresno varna

Predvsem strešna konstrukcija mora biti dizajnirana in izvedena na način, da zagotavlja visoko odpornost proti viharjem in drugim ekstremnim vremenskim pojavom (npr.  toča). Torej ustrezna kovinska streha, na primeren način zaključena

Objekt mora biti požarno varen in neobčutljiv na vodo (da se osnovna konstrukcija zgradbe ne poškoduje pri morebitnih poplavah ali v primeru požara), objekt sam ne sme biti na poplavnem območju 500 letnih vod

Objekti morajo biti zaščiteni pred udari strel, s kvalitetnimi strelovodi

2 fazna vodovodna napeljava: pitna voda za umivalnik v kuhinji in kopalnici ter tuš; deževnica in voda iz lokalnih virov za pralni stroj in wc kotliček, za zalivanje in podobno

Stanovanja imajo dimnik za primer nepredvidljivih okoliščin


Energetika in ogrevanje stanovanj


Kot že omenjeno, ima vsako stanovanje približno 4 kW sončni panel. Pri skoraj nič energijskem načinu gradnje to zadostuje za potrebe po električni energiji, za avtomobilsko polnilnico in za potrebe ogrevanja.

Predviden je sistem »net metering«: presežke proizvedene električne energije se oddaja v omrežje. Ko so potrebe za delovanje stavbe in naprav večje od proizvodnje elektrike iz sončne elektrarne, se energija vzame iz omrežja nazaj. Na tak način stroškov z elektriko in ogrevanjem skoraj ni. Plačuje se le omrežnina, pa občasno stroški rednega vzdrževanja elektrarne.

Predvideno je ogrevanje z električnim talnim ali stenskim gretjem.  Manjša toplotna črpalka je namenjena ogrevanju sanitarne vode. Po možnosti pa bi sistem uredili centralno, za več objektov skupaj, saj bi tako še zmanjšali investicijski strošek, ter zagotovili energetsko samo oskrbo tudi za skupne prostore.


Finančni načrt


Cilj je doseči ceno pod 1000 EUR za m2 stanovanja (plus dodatni skupni prostori), kljub kvalitetni gradnji in sicer:


Z optimalnim načinom večstanovanjske arhitekture (več stanovanj v eni hiši), oziroma pri hišah s tipiziranjem objektov - nekaj različnih projektov hiš.

Z lastno udeležbo pri nekaterih, predvsem zaključnih delih za tiste, ki bi to želeli (npr. pleskanje, urejanje okolja, …)

stanovanja so lahko manjša zaradi skupnih prostorov (npr. skupna pralnica/sušilnica, kolesarnica, skladišče, priročna delavnica, …)

ugodnejša cena pri izvajalcih in dobaviteljih zaradi skupnega nastopa zadruge kot celote (količinski popusti)

investitorji smo sami, torej v končni ceni ni vštet dobiček (če nek investitor gradi stanovanja, jih želi seveda končnemu kupcu prodati z dobičkom)

zadruga ne bo samo iskala najugodnejših izvajalcev, ampak se lahko cena zniža tudi tako, da za določena dela zadruga sama zaposli ustrezne delavce. To je ceneje, kot če glavni izvajalec najema podizvajalce (električarje, vodovodarje, …)

zaradi energetsko učinkovite gradnje pričakujemo tudi določene subvencije Eko sklada.

Cilj je energetska samooskrbnost. Sončni paneli (približno 4 kW za stanovanje) bi zadostovali za potrebe ogrevanja in oskrbe z električno energijo za stanovanje, ter za avto polnilnico. Torej v glavnem odpadejo stroški ogrevanja in elektrike.


Informativni izračun za družinsko stanovanje, 70 m2:

Kredit 70 000 EUR na 20 let, predviden povprečni mesečni obrok 350 EUR

Približno 15% zneska se nameni za skupno infrastrukturo. To pomeni približno 10 000 EUR , preostanek, 60 000 EUR je strošek stanovanja, vključno s sončnimi paneli za samooskrbo z ogrevanjem in električno energijo

Mesečni strošek za ogrevanje in elektriko je minimalen, plačuje se le omrežnina.

Ostali mesečni stroški (internet, voda, rezervni sklad, upravljanje, …) se plačujejo, a cilj je, da se s poslovanjem zadruge ti stroški znižajo na minimum ali celo na nulo (glej točko Financiranje po sistemu vlagateljev).


Lastna udeležba pri preprostih delih


Kdor bo želel oziroma imel to možnost, bo lahko sodeloval pri določenih manj zahtevnih delih, ter tako znižal znesek skupnega plačila za svoje stanovanje.

Z izvajalci bomo poizkušali doseči čim širši nabor del, ki jih lahko naredi vsak sam ali ob pomoči sorodnikov.

Za nekatera opravila bomo v sklopu zadruge organizirali tudi tečaje in podporo strokovnjakov (na primer pleskarja), ki bodo nudili strokovno pomoč pri lastni izvedbi, ter po potrebi tudi nadzirali delo v lastni režiji, da bo opravljeno res dobro.


Lastništvo


Hiše in stanovanja so lastniška. Vsak je torej lastnik svojega stanovanja ali hiše. Skupni prostori so v solastništvu vseh.

Vsak posamezni investitor/lastnik stanovanja je član zadruge. Stanovanjska zadruga nastopa v času gradnje kot povezovalni člen med posameznimi investitorji/lastniki in izvajalci ter vodi in nadzoruje gradnjo. Za doseganje ugodnejših pogojev in cene oz. večjih popustov nastopa zadruga kot naročnik v imenu vseh članov. Za določena dela lahko zadruga sama najame izvajalce, če je tako ugodneje.

Po končani gradnji zadruga prevzame vlogo upravitelja stavb in skupne infrastrukture.


Skupna infrastruktura


Zraven stanovanj in hiš so bistvena sestavina zadružnega načina gradnje tudi skupni prostori: telovadnica, otroško igrišče, pralnica - sušilnica, kolesarnica, priročna delavnica ter skladišče - skupno in individualno. Za potrebe skupne infrastrukture se nameni 15% od skupnega zneska posameznega udeleženca.

Nadaljnjo skupno infrastrukturo lahko financirajo tudi individualni vlagatelji na način, da so v pritličju poslovni prostori ki jih oddajajo, v mansardi pa tako nastanejo klubski in drugi skupni prostori za uporabnike - glej več v razdelku Financiranje.


Vrtovi v sklopu zadruge in ekološko vrtnarjenje


Eden od naših nadaljnjih projektov je tudi “Samooskrba in prehranska varnost”. Zato je v sklopu zadruge v načrtu tudi nekaj prostora za večji vrt, kjer bi zainteresirani lahko vrtnarili na ekološki, morda permakulturni način. V začetku za svoje potrebe in zaradi druženja, v nadaljevanju pa tudi s ciljem zaslužiti kak dodaten evro.

Stran ne uporablja piškotkov. Več …        GDPR ter Varnost in zasebnost

Na vrh

Naša vizija je, da bi država pomagala državljankam in državljanom tako, da bi dala bančno garancijo za najem stanovanjskega kredita za ekološka stanovanja in hiše.


VEČ O TEM …

Bivanje je veliko več od prostora, ki mu pravimo stanovanje. Zato vas vabimo, da si ogledate še našo vizijo načina bivanja:

Dolgoročna vizija:

bivanje na zadružni način


Če vas mika, da bi se priključili in gradili skupaj z nami, nas prosimo, kontaktirajte na mail info@varnost.org za več informacij.

Gradnja vzorčne hiše

Preden bomo pričeli z omenjenim projektom zadružne gradnje, želimo dokončati vzorčno hišo. Skupaj s partnerji in sponzorji  jo gradimo v Zgornjem Dupleku pri Mariboru.  Služila bo kot informativna točka tako za zainteresirane graditelje, kakor tudi za strokovno javnost, medije in druge deležnike. V vzorčno hišo želimo namreč  implementirati različne sodobne in optimalne tehnološke rešitve, ki so trenutno na voljo.